Četiri razloga zašto dobre jezične osobine pozitivno utiču na vaše poslovno razmišljanje!

Četiri razloga zašto dobre jezične osobine pozitivno utiču na vaše poslovno razmišljanje!

Autor: Donavan Whyte (izvor: https://www.trainingjournal.com/blog/four-reasons-why-language-skills-are-good-your-business-brain )

(Photo: Xpert Money)

Kada govorite više od jednog jezika, vi imate veće šanse da se prije svega zaposlite, ali istovremeno i kada se zaposlite to vam povećava mogućnosti u globalnom poslovanju. S druge strane, tu postoji niz drugih koristi kada govorite neki strani jezik. Sve veći broj studija se bavi kognitivnim uticajem bilingualizma i multilingualizma (sposobnosti sporazumijevanja na dva ili više jezika), a neki rezultati ukazuju na to da bilo kakve mogućnosti sporazumijevanja na drugom jeziku jednostavno doprinose osobi na bilo kom poslovnom planu.

Bolje donošenje odluka

Istraživanja koja su radili psiholozi pri Univerzitetu u Čikagu ukazuju na to da ljudi prilikom upotrebe drugog jezika, a koji nije njihov maternji donose odluke koje su logičnije nego li one na maternjem jeziku. Kao što je objavljeno u Research Digest od strane Britanskog Udruženja psihologa, nije jasno zašto je ovo slučaj – zašto ljudi bolje razmišljaju na stranom nego li na maternjem jeziku, ali postoje naznake koje imaju vezu sa „psihološkom udaljenosti“. Korištenje stranog jezika dovodi govornika do „sistematske, ali ne i automatske“ reakcije u donošenju odluka.

Poboljšana percepcija

Posljednja istraživanja ukazuju da bilingualna djeca bolje uviđaju tuđu perspektivu nego li djeca koja govore samo jedan jezik. Ovo bi moglo rezultirati poboljšanjem percepcije, koja je jako bitna vještina i osobina u poslovnom svijetu. Takve osobine jednostavno olakšavaju osobama da imaju puno bolje pregovaračke sposobnosti i dovode do pozitivnih rezultata.

Jače veze

Jezične vještine također izlažu govornike različitim kulturološkim i drugim modelima ponašanja. Za globalno poslovanje koje ima veze sa kupcima, dobavljačima i uposelnicima širom svijeta, multilingualizam jednostavno nadopunjava praznine između kultura, i ojačava međuljudske odnose a na osnovu kojih se mogu graditi sjajne poslovne veze.

Prvaci u multi-taskingu

Državni univerzitet u Pensilvaniji proveo je studiju koja ukazuje da ljudi koji govore više od jednog jezika su ustvari sposobniji u obavljanju više zadataka istovremeno (multi-tasking). Navodi se da je tome uzrok česta razmjena između jezika i koja je ustvari „mentalna vježba“ koja govornika osposobljava za „mentalno žongliranje“.

Atributi “poslovnog razmišljanja” doprinose poslodavcima i uposlenicima sa sličnim osobinama, ali važnost jezika ide daleko iznad poslovnog svijeta. Unutar multinacionalnih firmi, međukulturalni i virtuelni timovi postaju norma, a pitanja komunikacije često mogu biti prepreka u produktivnosti uposelnika i cijelog tima. Jezične sposobnosti uposlenika pomažu da se učinkovito komunicira, smanji stres i daje optimalne rezultate.

Za firme koje prodaju robu kupcima i partnerima koji su dio međunarodnog tržišta, jezične sposobnosti su od kritičnog značaja. Uposlenici koji imaju određene jezične sposobnosti mogu pomoći firmi da smanji troškove smanjenjem angažmana prevodilaca a djelovaće učinkovitije sa kvalitetnijim mogućnostima pregovaranja.

S druge strane, nedavna studija o direktorima odgovornim za komunikativne treninge unutar velikih firmi širom Britanije i Njemačke ukazuje na to da 72% ispitanika vjeruje da će im jezične sposobnosti uvećati mogućnosti prodaje. Uposlenici koji sa svojim kupcima komuniciraju na njihovom maternjem jeziku imaju mogućnost da izgrade vezu i povjerenje a samim tim i povećaju lojalnost kupaca mnogo učinkovitije. Ovo se upravo pokazalo tačnim u našoj studiji u kojoj je 79% naših sagovornika potvrdilo da im jezik poboljšava vezu sa kupcima.

U Velikoj Britaniji, imamo reputaciju ograničenosti kada su u pitanju jezične vještine, što je veliki minus kada pričamo o međunarodnom tržištu. Iz razloga što se ne ulaže dovoljno u obrazovanje i prepoznavanje važnosti jezika, sami sebe varamo da optimiziramo svoj talenat i mogućnosti napredovanja.

U današnjoj ekonomiji od vitalnog je značaja da se u međunarodnim firmama nalaze ljudi koji govore jedan strani jezik barem. Svi oni koje to nemaju rade na štetu sami sebi.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *