Kvalitet

Čast nam je i zadovoljstvo da ste odabrali nas za Vašeg partnera u komunikaciji sa svijetom, a ovo ukazano povjerenje opravdati na najbolji mogući način.

Želimo Vas ukratko provesti kroz procese koji svaki naš prijevod prolazi bez obzira na sve svoje parametre. Svaki klijent je nova referenca, a želimo da se dobar glas čuje što dalje. Nakon što ste prihvatili našu ponudu i potvrdili svoju narudžbu proces se pokreće i prolazi nekoliko faza, a koje se segmentišu na četiri glavna dijela:

  • tehnička validacija (provjere čitljivosti, kompletnosti dokumentacije, provjera oblasti zahtijevanog dokumenta i dodjela prevodiocu);
  • proces prevođenja (prevodilac obavlja prijevod u nekoliko faza, a po potrebi uz konsultacije sa stručnjacima iz određenih polja);
  • procesi evaluacije prijevoda (provjere segmenata, dosljednosti, interpunkcije, brojeva, terminologije, stila, registra, oznaka). Po potrebi se prevedeni tekst dostavlja i izvornom govorniku određenog jezika koji potvrđuje indeks kvaliteta prijevoda;
  • stilska dorada i priprema za isporuku (ovisno od zahtjeva klijenta, završeni prijevod se formatira, prolazi tehničku i grafičku obradu kako bi odgovarao izvornom ili zahtijevanom formatu).

Tehnička validacija prijevoda

Nakon prihvatanja ponude i narudžbe, originalna dokumentacija prolazi provjeru potpunosti, čitljivosti i vidljivosti teksta.


Proces prevođenja

Nakon što smo odredili prevodioca koji svojom kompetencijama i iskustvom najbolje odgovara određenoj oblasti, isti započinje proces prevođenja uz adekvatno poštivanje svih načela, uključujući stil, registar i formu originalnog teksta.


Provjere segmenata

Nakon što prevodilac kompletira prijevod, ide proces provjere sa više nivoa. Prva provjera uključuje provjeru segmenata. Ta provjera uključuje provjeru da li su svi dijelovi izvornog teksta prevedeni i da li je nešto izostavljeno.


Provjere nedosljednosti

Druga provjera koja slijedi jeste provjera značenja i dosljednosti prevedenog teksta. Ona podrazumijeva praćenje smisla i poruke koja je data u originalu, te njenog prenošenja u ciljani jezik, odnosno prijevod. Isto tako ova provjera služi da se ponavljane rečenice u originalu na isti način prevode na svakom ponavljanju.


Provjere interpunkcije i brojeva

Ova provjera je od izuzetne važnosti jer prati znakove interpunkcije, odnosno brojeva. Ovakve provjere su od višestrukog značaja kod svih prijevoda, a posebno kod izvještaja.


Provjere terminologije i registra

Ova provjera podrazumijeva još jednu semantičku provjeru, odnosno provjeru prijenosa značenja. Jako je bitno da se u stručnim prijevodima ostane pri terminologiji i registru vezanom za određenu struku / oblast. Svako odstupanje od toga podrazumijevalo bi nestručnost autora ili prevodioca koji bi jedan takav dokument predstavio ciljanoj publici.


Dodatne provjere

Pored gore navedenih provjera, često vršimo i provjere uz dvije posebne tehnike, a to su provjere po TQI (Translation Quality Index) te povratni prijevod.

TQI (indeks kvaliteta prijevoda) podrazumijeva provjeru u završnim fazama prevođenja,odnosno u fazi ureživanja i lektorisanja prijevoda, a ona se vrši na svim jezičkim nivoima. Ova provjera upravo prolazi kroz sve navedeno: greške u kucanju, nepoštivanje uputstava i propisanih standarda, terminologije itd. Sve greške se mogu svrstati u četiri kategorije: preferencijalna, zanemariva, ozbiljna ili kritična. U poseban obrazac se unosi ukupan broj grešaka na osnovu čega se izračuna vrijednost kvaliteta prijevoda. Ta vrijednost može biti između 0 (najniža – neprihvatljiv prijevod) i 100 (najviša – savršen prijevod)

Povratni prijevod podrazumijeva tehniku provjere prijevoda u smislu da prevedeni tekst se prevodi u svoj izvorni jezik, uz uslov da to radi osoba koja nije radila ovaj prijevod. Time se otklanjaju sve dvosmislenosti, nejasnoće, itd.
Poređenjem dva prijevoda otklanjaju se eventualne greške i nedosljednosti, a ova tehnika ujedno služi i za estetsku i konačnu doradu prijevoda koja se a kraju dostavlja klijentu.


Pravila privatnosti

prijevodi.ba prikuplja i čuva Vaše podatke koji su neophodni za pružanje usluga prijevoda, te ih ne obrađuje ni u koju drugu svrhu niti prosljeđuje trećim licima, niti će ih koristiti u svrhu slanja promotivnih poruka sa kojima niste saglasni.

Putem kontakt obrasca, podatke koje tražimo koristimo isključivo u operativne svrhe, a isto važi i za svu vašu dokumentaciju koju nam povjeravate tokom prevođenja.