Usluge

Vaša desna ruka!

Sebe vidimo kao nekog ko će Vam uvijek biti pri ruci i dostupan za asistenciju ukoliko su Vam potrebne jezičke usluge. Stoga smo za Vas pripremili niz usluga, za koje uvijek imamo spreman tim motivisanih lingvističkih stručnjaka koji će Vam rado biti na raspolaganju.

Pismeno prevođenje

Pismeno prevođenje podrazumijeva prijenos teksta s jednog jezika na drugi uz
prenošenje punog značenja i smisla na ciljani jezik. Prevodimo sve vrste brošura, letaka, web-stranica, certifikata, uputstava, stručnih i naučnih radova itd.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački, slovenski, albanski, makedonski, ruski.


Usmeno prevođenje

Nudimo usluge usmenog prevođenja raznih sastanaka, skupova, razgovora, intervjua itd. Usmeno prevođenje je segmentirano na tri tipa: 1) simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje je najprikladnije prilikom organizacije raznih većih skupova. Za ovu uslugu je potrebno osigurati opremu za simultano prevođenje (kabinu, slušalice, mikrofone). 2) Konsekutivno prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje se obično vrši u prisutnosti manjeg broja ljudi. Govornik prvo kaže nekoliko rečenica i napravi pauzu za koje vrijeme prevodilac prevodi rečeno na ciljani jezik. 3) Šaptanje (chuchotage) – U ovom slučaju, prevodilac šapuće prevod jednoj do dvjema osobama tokom izlaganja govornika.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački, slovenski.


Ovjereni prijevodi

Ova vrsta prijevoda se razlikuje od gore navedenog pismeno prijevoda u tome što je svaki prevedeni dokument ovjeren od strane stalnog sudskog tumača, i kao takav može se koristiti u službene svrhe. Za ovu vrstu usluge cijene su definisane Uredbom o stalnim sudskim tumačima. Dokumenti koji se najčešće prevode su uvjerenja, certifikati, diplome, lični dokumenti i koriste se za službene svrhe.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački.


Lokalizacija

Lokalizacija nije samo proces prevođenja određenog teksta nekom drugom jeziku nego podrazumijeva i prilagođavanje niz drugih stavki koje bi ustvari svom krajnjem korisniku trebale da približe i pojednostave upotrebu određenog softwarea, web stranice itd.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački, slovenski.


Lektura, korektura

Usluge lekture i korekture podrazumijevaju korektivne usluge teksta sa ciljem ispravljanja gramatičkih, pravopisnih i semantičkih grešaka. Ove usluge su ustvari poliranje teksta. Nakon provedene lekture i korekture ciljani čitaoci će zasigurno biti impresionirani Vašim dopisom.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački, slovenski, albanski, makedonski, ruski.


Stolno izdavaštvo (DTP)

Bilo da se radi o dokumentima na domaćem ili nekom od stranih jezika, mi ćemo Vam rado ponuditi usluge izrade raznih materijala, (letaka, brošura, prezentacija, priručnika, knjiga itd.) Naš cilj je da Vaši klijenti budu impresionirani već na prvi pogled i da Vaš uspjeh postane istovremeno i naš.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački, slovenski.


Kursevi stranih jezika

Individualno, u manjim ili većim
grupama – učenje engleskog i njemačkog jezika sa nama je prava lakoća. Uz individualan pristup svakom polazniku prilagođavamo plan i program kursa. Uz već formirane opšte kurseve spremili smo i ciljane tematske kurseve za različita zanimanja.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački.


Instrukcije

Individualno, u manjim ili većim
grupama – učenje engleskog i njemačkog jezika sa nama je prava lakoća. Uz individualan pristup svakom polazniku prilagođavamo plan i program kursa. Uz već formirane opšte kurseve spremili smo i ciljane tematske kurseve za različita zanimanja.

Jezici: b/h/s, engleski, njemački.


Kursevi za pripremu međunarodnih ispita

Metodički osmišljeni kursevi čiji je glavni cilj priprema kandidata za polaganje međunarodno priznatih certifikata za engleski jezik (IELTS, TOEFL), odnosno njemački (GOETHE certifikat).


Jezici: engleski, njemački.


e-nastava

Sve naše edukativne usluge su dostupne i online. Stojimo na raspolaganju i za online kurseve, i instrukcije. Učite strani jezik iz udobnosti Vašeg doma.


Jezici: engleski, njemački.